Liczba odwiedzin strony: 19645 Osób na stronie: 2
 

inż. Aleksander Kasprzak 
Rzeczoznawca majątkowy

 
Dziennik Ustaw 2003 Nr 35 poz. 309 - Dopuszczalne masy substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2003 r.) Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa dopuszczalne masy substancji, które mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach, przypadające na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu. § 2.  Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach, przypadające na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, są określone w załączniku do rozporządzenia. § 3.  1. Jeżeli ścieki przemysłowe pochodzące z różnych instalacji są oczyszczane razem ze ściekami z innych źródeł, na podstawie pomiarów należy przeprowadzić obliczenia bilansu masy w celu wyznaczenia w ostatecznie odprowadzanych ściekach oczyszczonych wartości wskaźników zanieczyszczeń, jakie mogą zostać przypisane danym ściekom przemysłowym. 2. Ustalone wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodne z ust. 1, powinny spełniać wymagania zawarte w załączniku do rozporządzenia. § 4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1)    Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766)....
KRS 0000256240 - "SWEDPOL CAR SERVICE" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"SWEDPOL CAR SERVICE" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-04-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MIAŁKI SZLAK 27 80-717 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
583-000-92-92 190592846 0000256240
KRS 0000256239 - NEW HORIZON SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NEW HORIZON SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-04-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRUNWALDZKA 43 80-241 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000256239
KRS 0000256238 - ALEKSANDRA I DAMIAN OLCZAK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ALEKSANDRA I DAMIAN OLCZAK SP. J. SP. J. 2006-05-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DZIECI WARSZAWY 44 02-495 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 662-78-52 (22) 662-78-52 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
522-249-70-21 16126102 0000256238
KRS 0000256236 - BRACTWO RYCERSKIE ZIEMI MIECHOWSKIEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BRACTWO RYCERSKIE ZIEMI MIECHOWSKIEJ STOWARZYSZENIE 2006-04-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RACŁAWICKA 10 32-200 MIECHÓW MIECHÓW MIECHOWSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000256236
KRS 0000256234 - "DREWBET" GRZYB-KOTYNIA-ROGACZEWSKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"DREWBET" GRZYB-KOTYNIA-ROGACZEWSKI SP. J. SP. J. 2006-04-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GÓRNICZA 1 42-100 KŁOBUCK KŁOBUCK KŁOBUCKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(34) 318-90-27, (34) 317-39-98 (34) 317-39-97, (34) 317-39-98 drewbet@drewbet.pl http://www.drewbet.pl
NIP: REGON: KRS:
574-183-63-03 151539259 0000256234